Hangzhou Huanyu Vision Technology Co., Ltd. ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2019 ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 2 ปี ได้กลายเป็นผู้ให้บริการโมดูลกล้องซูมชั้นนำของอุตสาหกรรมในประเทศจีน และได้รับการรับรองจาก National High-tech Enterprise ในต้นปี 2564 Huanyu Vision เป็นเจ้าของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคมืออาชีพและทีมขายที่มีพนักงานมากกว่า 30 คนเพื่อให้แน่ใจว่าการตอบสนองอย่างรวดเร็วและสร้างมูลค่าให้กับความต้องการของคู่ค้าของเราพนักงาน R&D หลักมาจากองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในอุตสาหกรรม โดยมีประสบการณ์โดยเฉลี่ยมากกว่า 10 ปี

อ่านเพิ่มเติม